Rusland veranderd voor groene toekomst

De autoriteiten zijn begonnen met de voorbereiding op een toekomst met een geringe vraag naar koolwaterstoffen. Russische regeringswerkgroepen zullen opties onderzoeken om de economie aan te passen aan de mondiale energietransitie. De regering zal deze groepen oprichten om opties te bestuderen voor de aanpassing aan de mondiale energietransitie. Eerste vice-premier Andrei Belousov zal de curator van de groepen zijn.

Het moet worden gezien als een aanjager van technologische ontwikkeling om het verbruik van koolwaterstoffen te verminderen en het aandeel van groene energie te vergroten. In het kader van deze activiteit zal het Ministerie van Economische Ontwikkeling verantwoordelijk zijn voor de samenwerking met de regio's in het kader van de energietransitie, analysen en regelgeving, het zal ook verantwoordelijk zijn voor groene financiering en gedeeltelijk voor internationale samenwerking (samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen).

Voorts zullen er programma's voor "groene" financiering beschikbaar zijn, die goedkoper geld verschaffen voor upgrades of retrofits met gebruikmaking van koolstofreducerende technologie voor industriële installaties.


Tegen december 2021 moeten deskundigen en werkgroepen analyseren welke industrieën en in welke mate onder de decarbonisatie moeten vallen, en begin 2022 wil premier Michail Misjustin zich buigen over een strategie om de economie aan te passen aan de wereldwijde klimaatveranderingen en veranderingen in de regelgeving.